ЖУРНАЛИ

Завантажити список «ЖУРНАЛИ»

01. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. (Додаток 5 до пункту 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань зпитань охорони праці) (24 арк.)

02. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. (Додаток 6 до пункту 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань зпитань охорони праці) (24 арк., 48 арк.)

03. Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. (Додаток 2 до Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням (пункт 7 розділу IV) (24 арк.)

04. Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві. (Додаток 26 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві) (24 арк.)

05. Журнал обліку медичних оглядів. (24 арк.)

06. Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт. (Додаток 9 до пункту 7.12 Правил безпеки систем газопостачання України) (24 арк.)

07. Журнал протоколів перевірки знань. (Додаток 3 до пункту 2.1.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів) (24 арк.)

08. Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Додаток 5 до пункту 3.3.12 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів) (24 арк.)

09. Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників. (Додаток 6 до пункту 6.7.36 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів) (24 арк.)

10. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві. (Додаток 4 до Положення про розробку інструкцій з охорони праці (пункт 1 розділу V) (24 арк.)

11. Журнал обліку видачі інструкції з охорони праці на підприємстві. (Додаток 5 до Положення про розробку інструкцій з охорони праці (пункт 3 розділу V) (24 арк.)

12. Журнал обліку ремонту трубопроводу. (Додаток 6 до пункту 13.17 Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води) (24 арк.)

13. Робочий журнал інженера по охороні праці. (24 арк.)

14. Журнал обліку роботи газоочисних та пилеуловлюючих установок. (24 арк.)

16. Журнал оперативного контролю за станом охорони праці. (24 арк.)

17. Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту. (24 арк.)

18. Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

19. Журнал виконання зварювальних робіт. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

20. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряда-допуску. (24 арк.)

21. Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. (24 арк.)

22. Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці. (24 арк.)

24. Журнал реєстрації перевірок. (Затверджено Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва 10.08.98 №18) (24 арк.)

25. Журнал контролю за станом техніки безпеки і виробничої санітарії. (рос. мова, 24 арк.)

26. Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. (Додаток 1 до пункту 3.14 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань зпитань охорони праці) (24 арк.)

27. Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру. (Додаток 7 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру) (24 арк.)

28. Журнал обліку вантажопідіймальних механізмів. (24 арк.)

29. Журнал виконання сумісних будівельно-монтажних робіт. (24 арк.)

30. Журнал обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі. (24 арк.)

31. Журнал реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском та іншого устаткування, на яке не поширюються Правила Держнаглядохоронпраці. (24 арк.)

32. Журнал реєстрації аварій. (Додаток 27 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві) (24 арк.)

33. Загальний журнал робіт. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

34. Крановий журнал стрілового (баштового) крана. (24 арк.)

35. Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, машини, підйомника. (Додаток 13 до Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і підповідного обладнання (пункт 16 глави 5 розділу VI) (24 арк.)

36. Журнал професійних захворювань (отруєнь). (Додаток 28 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві) (24 арк.)

37. Журнал змінних завдань та щозмінного інструктажу з охорони праці. (24 арк.)

38. Журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персонала з групою №1 за правилами електробезпеки. (24 арк.)

39. Журнал виконання антикорозійних робіт. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

40. Журнал виконання бетонних робіт. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

41. Журнал проведення технічного навчання. (24 арк.)

42. Журнал випробувань абразивного та ельборового інструменту. (24 арк.)

45. Журнал приймання й огляду риштовання і підмостів. (Додаток 6 до підпункту 6.4.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті) (24 арк.)

46. Журнал технічного огляду випробного стенда. (24 арк.)

47. Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв. (Додаток 4 до підпункту 4.1.17 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті) (24 арк.)

48. Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. (Додаток 1 до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (пункт 9 розділу III) (24 арк.)

49. Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізольованих накладок). (Додаток 3 до пункту 4.4.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів) (24 арк.)

50. Журнал приймання і здачі зміни машиністами (операторами) котелень. (24 арк.)

51. Журнал вхідного контролю. (24 арк.)

52. Журнал авторського нагляду під час будівництва. (Додаток В до ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014)(24 арк.)

54. Журнал обліку вогнегасників. (24 арк.)

55. Журнал перевірки знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та НД з охорони праці. (Додаток 1 до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж) (24 арк.)

56. Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди). (24 арк.)

57. Журнал обліку та зберігання засобів захисту. (Додаток 1 до пункту 4.2.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів) (24 арк.)

58. Оперативний журнал. (24 арк.)

59. Журнал обліку наряд-допусків на виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою. (Додаток И до ДБН А.3.2-2-2009) (24 арк.)

60. Журнал видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки та суміщених робіт. (24 арк.)

61. Журнал змінних завдань та щозмінного інструктажу з техніки безпеки. (рос. мова, 24 арк.)

62. Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями. (Додаток 3 до підпункту 1.7.6 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті) (24 арк.)

63. Журнал обліку протиаварійних тренувань. (Додаток до ГКД 34.12.201-97) (24 арк.)

64. Журнал обліку протипожежних тренувань. (Додаток до пункту 7.4 Інструкції з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України СОУ 40.1.03-21677681-03:3009) (24 арк.)

65. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. (Типова форма № П-10 Затверджена наказом Мінстату України від 27.10.1995 № 277) (48 арк.)

66. Журнал (пустографка). (24 арк.)

68. Журнал виконання арматурних робіт. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

69. Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

70. Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

71. Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом. (Додаток до ДБН А.3.1-5:2016) (24 арк.)

72. Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів у журналі обліку навчальних занять. (Додаток 1 до підпункту 4.5.8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах) (24 арк.)

73. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільвого інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності. (Додаток 2 до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (підпункт 4 пункту 6 розділу IV) (24 арк.)

74. Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу. (Додаток 3 до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (пункт 19 розділу II) (24 арк.)

1А. Журнал реєстрації інстуктажів з безпеки руху. (24 арк.)

2А. Журнал обліку порушень правил дорожнього руху. (рос. мова, 24 арк.)

3А. Журнал обліку дорожньо-транспортних випадків. (рос. мова, 24 арк.)

4А. Журнал видачі дорожніх листів. (рос. мова, 24 арк.)

5А. Журнал обліку виїзду та заїзду автомобілів у гараж. (24 арк.)

6А. Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв. (24 арк.)

7А. Журнал обліку передрейсових інструктажів водіїв. (24 арк.)