ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Завантажити список «ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

01. Закон України «Про охорону праці».

02. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

03. Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04.

04. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05.

05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.15-98.

06. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

07. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

08. Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві.

09. Положення «Про видачу мила на підприємствах».

10. Програма вступного інструктажу з питань охорони праці і пожежної безпеки.

11. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

12. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. НПАОП 0.00-6.03-93.

13. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4.09-07.

14. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.11-07.

15. Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками. НПАОП 0.00-7.14-17.

16. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

17. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти.

18. Охорона праці на підприємстві. Практичний посібник з розробки та ведення документації. Ізгородін В.А. + СD диск.

19. Настільна книга роботодавця. Посібник з охорони праці. Іванов В.М., Березуцкий В.В., Латишева М.М., Іванов А.В.

20. Охорона праці в медичних закладах.

21. Списки виробництв, професій, посад зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.