ПРОМСАНІТАРІЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕОМ

Завантажити список «ПРОМСАНІТАРІЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕОМ»

01. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напружності трудового процесу.

02. Вимоги щодо безпеки працівників під час роботи з екранними пристоями. НПАОП 0.00-7.15-18, Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. ДСанПіН 3.3.2.007-98.