ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Завантажити список «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА»

01. Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01.001-14.

02. Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників.

03. Порядок фунцкціонування добровільної пожежної охорони. НАПБ А.02.002-2013.

04. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ систем освіти України.

05. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах і в організаціях енергетичної галузі України.

06. Кодекс цивільного захисту.

07. Правила техногенної безпеки.

08. Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення. НПАОП 0.00-7.08-07.