(056) 785-82-53
(097) 52-68-533
(0562) 32-38-09
(0562) 36-02-79
demita1ntl@gmail.com
Українська версія
Русская версия
Законодавство України про охорону праці


 

Законодавство України про охорону праці

 

1

Законодавство України про охорону праці (1-3 том). 2013 р. ФОРТ

 

2

Закон України “Про охорону праці”  

 

3

Типове положення про службу охорони праці. 2007 р. НПАОП 0.00-4.21-04 зі змінами 2017р.

 

4

Типове положення про навчання з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 зі змінами 2017 р.

 

5

Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві

 

6

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професіональних захворювань  та аварій на підприємствах.

 

7

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

 

8

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.15-98

 

9

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці  + Методичні рекомендації для проведення атестації. Зі змінами 2017 р.

 

10

Менеджмент охорони праці. Романчук А.А.  2003 р.

 

11

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робочих та службовців підприємств, закладів, організацій.(рос. мова) Затверджені  2.07.1984 р. 2003 р.

 

12

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

 

13

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів з охорони праці

 

14

Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.НПАОП 0.00-6.03-93 + Рекомендації щодо застосування порядку. 2007 р.

 

15

Перелік прав посадових осіб(державних інспекторів) системи державного комітету України по нагляду за охороною праці

 

16

Форми посадових інструкцій, які визначають обовязки, права  та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій з урахуванням вимог з ОП.+Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу “ 1997

 

17

Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

 

18

Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання.НПАОП 0.00-1.04-07

 

19

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Зі змінами від 06.06.95р.

 

20

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (№ 246 от 21.05.07.) 2014р.

 

21

Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах

 

22

Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятих на работах с вредными условиями труда

 

23

Положение «О выдаче мыла на предприятиях»

 

 

24

 

Руководство по охране труда. Настольная книга работодателя. В.Н.Иванов.,Б.М. Коржик   2016

 

 

25

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.НПАОП 0.00-4.09-07 2207 р.

 

 

26

Программа вводного инструктажа по охране труда.

 

 

27

СУОП. Проведення внутрішнього аудиту. 2003р.

 

28

Закон України “Про охорону атмосферного повітря” 2013

 

29

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” 2013

 

30

Охрана труда на предприятии. Практическое руководство по разработке и ведению документации. (с  СD диском). 2012

 

31

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,організаціях,підприємствах,підпорядкованих Міністерству освіти і науки України. 2007 р.

 

32

Збірник правил безпеки в загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

Завантажити актуальний список по поточному роздiлу
<< вернуться назад