ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА, ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Завантажити список «ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА, ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

01. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

02. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98.

03. Правила безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97.

04. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

05. Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01.

06. Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках.

07. Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках.

08. Зведені періодичність та обсяг ремонтів, оглядів і випробувань електрообладнання підприємств. Я.С. Бедерак.

09. Примірна інструкція з охорони праці під час спорудження повітряних ліній електропередач.

10. Примірна інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на діючих підприємствах.

11. Примірна інструкція з охорони праці при виконанні електромонтажних робіт у діючих електроустановках.

12. Примірна інструкція з охорони праці при монтажі кабельних мереж.

13. Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж.

14. Примірна інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів.

15. Закон України про ринок електричної енергії.

16. Правила ринку.

17. Правила роздрібного ринку електричної енергії.

18. Кодекс комерційного обліку електричної енергії.

19. Кодекс систем розподілу.

20. Кодекс системи передачі.

21. Правила охорони електричних мереж.

22. Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ. СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009.